Profil společnosti

Název společnosti: Enersys, s.r.o.
Sídlo společnosti:

Roztylské nám. 649/19, 141 00, Praha4 - Záběhlice

IČO: 45241759, DIČ: CZ45241759

Výrobní závod:

267 24 Hostomice 555

tel.: 311 715 111
GSM: 603 413 141
FAX: 311 715 999
e-mail: info@cz.enersys.com
 
Statutární orgán: Ing. Radek Schejbal, Manfred Hirschmugl, Holger Paul Aschke, Anthony Hurt Jowett
 

 Vize společnosti

   

Vizí EnerSys je být lídrem na vybraných trzích s akumulovanou energií, poskytovat výjimečné služby svým zákazníkům a plnit, či překračovat jejich očekávání ve 100% případů.

Budeme nejlepší ve svém oboru - budeme příjemným a spolehlivým partnerem, který dodává výrobky a poskytuje služby nejvyšší kvality, vždy včas a efektivně.

Kultura našich aktivit bude vždy demonstrovat respekt k našim zákazníkům, spolupracovníkům, dodavatelům a veřejnosti.

Pokud byste potřebovali další informace, prosím, kontaktujte nás.

Kvalita a ochrana životního prostředí

Společnost EnerSys s.r.o. má zaveden integrovaný systém managementu kvality a životního prostředí:

ISO 9001 CZ ISO 14001 CZ SIRA_Enersys CR QAN 03 Certificate DIN EN 15085_2 Certifikát ČSN EN ISO 3834-2Z
EnerSys Europe Politika jakosti_životního prostředí a BOZP 2016 Certifikát ČEZ 2018 ČD Osvědčení Prohlášení ČD V95_5 2017 Potvrzení o vykonání Auditu SE

Politika jakosti a životního prostředí

  • Certifikát ISO 9001:2015
  • Certifikát ISO 14001
  • Certifikát SIRA pro výrobu Atex baterií
  • Certifikát DIN EN 15085-2
  • Certifikát ČSN EN ISO 3834-2
  • Politika jakosti a ochrany životního prostředí 2016
  • Osvědčení ČD, ČEZ, SE

Recyklace

Společnost EnerSys s.r.o. zajišťuje v souladu s požadavky zákona č.185/2001 Sb., o odpadech oddělený sběr a následnou recyklaci či likvidaci použitého elektrozařízení a průmyslových baterií. Zajištění odděleného sběru probíhá mobilním svozem na vyžádání nebo prostřednictvím smluvních míst odděleného sběru pro bližší informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 311 715 111 nebo info@cz.enersys.com